LV
RU

Vēl viena uzmundrinoša atbalsta programma!

Vēl viena uzmundrinoša atbalsta programma! "Latvijas aptiekas" moto – īsti draugi palīdz, atbalsta, uzmundrina un mudina nenolaist rokas grūtību priekšā. Tāpēc mēs gādājam par augstvērtīgu farmaceitisko aprūpi un individuālu pieeju, kā arī turpinām izzināt konkrētu veselības uzlabošanas grupu vajadzības un piedāvājam veselību veicinošus pasākumus.Tie arvien tiek paplašināti un pilnveidoti – gan diabēta un multiplās jeb izkaisītās sklerozes pacientiem, gan ar alerģiju sirgstošajiem, gan senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbalsts tiek sniegts katru mēnesi, dodot tieši to, kas attiecīgajai grupai visvai rāk nepieciešams, nodrošinot izdevīgas iepirkšanās iespē jas un atlai žu politiku, regulāri piedāvājot arī dažādas bezmak sas iespējas.

Tā kā mums jau ir zināma pieredze ar Hronisko pacientu atbalsta programmām, patlaban tiek izstrādāta vēl viena apakšstruktūra – STOMAS PACIENTIEM.

Stoma ir kāda orgāna, piemēram, zarnu trakta vai trahejas, mākslīga atvere, ko izveido ķirurģiski, lai savienotu dobu orgānu ar ārējo vidi. Pēcoperācijas periodā pacientam ir svarīgi pašam apgūt prasmes kopt stomu, lai novērstu infekciju rašanos, kā arī, protams, censties pamazām uzlabot savu dzīves kvalitāti. Galvenais ir apzināties, ka stomas nēsāšana – neatkarīgi no tā, vai uz konkrētu laiku vai uz visu mūžu – nav šķērslis. Jaunajai situācijai pakāpeniski var pielāgoties un ar laiku atsākt ierastās aktivitātes, turpinot pilnvērtīgu dzīvi, jo darīt iespējams pilnīgi visu – atgriezties darbā, sportot, dejot, peldēt, iet pirtī, ceļot utt.

Latvijas aptieka šo programmu veido ciešā sadarbībā ar stomio terapeitiem, ģimenes ārstiem, medicīnas māsām, kurām ir pieredze stomas pacientu aprūpē, kā arī ar ražotā jiem un, protams, ar pašiem klientiem. Mēs rūpīgi iedziļināmies viņu vajadzībās, lai varētu piedāvāt tieši to, kas šiem cilvēkiem ir vajadzīgs, lai atvieglotu viņu ikdienu. Savukārt mūsu farmaceiti padziļināti apgūst nepieciešamās zināšanas darbā ar stomas pa cien tiem, lai varētu viņiem sniegt kvalifi cētu palīdzību, izvēloties vispiemērotāko maisiņu, iesakot visefektīvākos kopšanas līdzekļus un palīgmateriālus, izskaidrojot, kā pareizi tos izmantot, utt. Tikpat svarīgs kā ekonomiskais risinājums ir arī medicīniskais un psiholoģiskais atbalsts, un arī to vajadzības gadījumā sniedz mūsu iejūtīgie, augsti profesionālie farmaceiti.

Mūsu mērķis ir atvieglot klientu ikdienu, jo īpaši reģionos, tāpēc turpmāk šīs grupas pacientiem regulāri sniegsim infor māciju par jaunumiem un izmaiņām likumdošanā, par kompensējamām zālēm un medicīnas ierīcēm un citiem aktuāliem jautājumiem.

Tā kā stomas pacientiem ikdienā nepieciešamās preces ir lietojamas diskrēti, mēs aicinām šo cilvēku ģimenes locekļus vai citus tuviniekus informēt viņus par Latvijas aptiekas jauno atbalsta programmu.

SIA "Latvijas aptieka" aptiekās pieejami valsts Kompensējamo ierīču sarakstā iekļautie OxMed ražotie ostomijas produkti (produktu līnijas: ZenSiv un ZenSetiv). Vēršam uzmanību, ka piedāvājam arī tos ZenSiv un ZenSetiv produktus, kam noteikta references cena.
 
JAUNS PRODUKTS / ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
Aija:
Mans paziņa ir pārdzīvojis sirds infarktu, bet neko nav jutis. To, ka ir bijis infarkts ir uzzinājis pēc krietna laika. Kā rīkoties šādam cilvēkam, kuram pēc pārciesta sirds infarkta, kuru pats nav jutis, pašsajūta ir normāla. Vai būtu jāveic kādi papildus izmeklējumi? Vai profilaktiskos nolūkos būtu jāsāk lietot kādi medikamenti? Aija
Oļegs Orlovs - kardiologs
Ir gadījumi, ka cilvēks ir pārcietis miokarda infarktu, bet pats par to nemaz nezin vai to neatceras. Gadās, ka miokarda infarkts ir nomaskēts ar citu problēmu (mugurkaula slimība, žultsakmeņu slimības un citas). Pilnīgi nemanāms miokarda infarkts ir iespējams pacientam ar cukura diabētu. Pirmās aizdomas par iespējami pārciestu miokarda infarktu var būt veicot EKG (elektrokardiogrāfijas) izmeklējumu. Tad tiek indicēts EHO (vizuāla ultraskaņas diagnostika) izmeklējums un VEM (veloergometrijas tests sirds elektriskas aktivitātes diagnostikai). Pēc šiem izmeklējumiem var ar ļoti lielu pārliecību pateikt, vai pacientam jau ir pārciests miokarda infarkts, vai arī pacientam ir potenciāli augsts miokarda infarksta risks. Pēc tam kardiologs runās ar pacientu jau par citu invazīvo diagnostiku.